era-contact (suzhou) co.,ltd     
            Building P, No.9 Chang Yang Street,
            Suzhou Industrial Park, Jiangsu, P. R. China          

            CN-215126 Jiangsu China
            Tel:  +86 512 6299 1800
            Fax: +86 512 6299 1840

            Contact Email:
            Sales Dept: sales@era-ct.com
            HR Dept: hr@era-ct.com
                                               

        Please try to drag the map path:


 

            From Shanghai Hongqiao Intenational Airport to ERA Suzhou...     
            From Shanghai Pudong Intenational Airport to ERA Suzhou...     
            From Wuxi Sunan Shuofang Intenational Airport to ERA Suzhou...